הדגמות שונות לשימושים המגוונים של מעמדי המיקרופון והאביזרים של חברת Triad-Orbit:

איך משתמשים במעמדי המיקרופון ובמצבי הרגליים

איך מחברים את הזרועות אל מעמדי המיקרופון

איך מכוונים את זרועות המיקרופון

איך משתמשים במערכת ה IO לביצוע החלפות מהירות של רכיבים

איך לשדרג מעמדי מיקרופון רגילים לשימוש עם מערכת ה IO